دسته‌بندی نشده

کلاس های مجازی بخش زبان

0

 

 

مدرس

شعبه

لینک ورود به کلاس

سرکار خانم مقتدری https://svr2.ehsanshiraz.ir/k-moghtaderi/
سرکار خانم عباسی https://svr2.ehsanshiraz.ir/k-abasi/
سرکار خانم علیزاده https://svr2.ehsanshiraz.ir/k-alizadeh/
سرکار خانم زینی https://svr2.ehsanshiraz.ir/k-zeini/
سرکار خانم فرهنگ https://svr2.ehsanshiraz.ir/k-farhang/
سرکار خانم سپنج https://svr2.ehsanshiraz.ir/k-sepanj/
سرکار خانم شیبت https://svr2.ehsanshiraz.ir/k-sheibat/
سرکار خانم ذهبی https://svr2.ehsanshiraz.ir/k-zahabi/

کلاس های مجازی پیش دبستانی و دبستان

مقاله قبلی

افتخار آفرینی دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان احسان

مقاله بعدی

نظرات

نظرات بسته شده اند

پست های محبوب

ورود / ثبت نام