دسته‌بندی نشده

کلاس های مجازی دوره دوم دبیرستان

0

لینک های عمومی

لینک ورود به کلاس

شورای دانش آموزی https://svr3.ehsanshiraz.ir/hsstu/
انجام اولیا و مربیان https://svr3.ehsanshiraz.ir/hsom/
شورای دبیران https://svr3.ehsanshiraz.ir/hsdabiran/

پایه

شعبه

لینک ورود به کلاس

اندیشه ۱ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p101/
اندیشه ۲ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p102/
اندیشه ۳ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p103/
اندیشه ۴ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p104/

 

پایه

شعبه

لینک ورود به کلاس

حکمت ۱ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p111/
حکمت ۲ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p112/
حکمت ۳ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p113/
حکمت ۴ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p114/

 

پایه

شعبه

لینک ورود به کلاس

پژوهش ۱ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p121/
پژوهش ۲ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p122/
پژوهش ۳ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p123/
پژوهش ۴ https://svr3.ehsanshiraz.ir/p124/
عمومی همه https://svr3.ehsanshiraz.ir/hs12/

کلاس های مجازی پیش دبستانی و دبستان

مقاله قبلی

کلاس های مجازی دوره اول دبیرستان

مقاله بعدی

نظرات

نظرات بسته شده اند

پست های محبوب

ورود / ثبت نام