برنامه آموزشی رشته های ورزشی تابستان ۹۹

برنامه کلاس های آموزشی شنا و مدرسه نجات غریق پس از اخذ مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کارگروه مقابله با covid19 در سایت قرار خواهد گرفت. 

لازم به ذکر است که در دوره تابستان امسال با توجه به شرایط موجود با تدابیر خاص برگزار می گردد و تعداد نفرات کلاس ها به صورت ویژه ای کاهش پیدا خواهد کرد. لذا خواهشمند است با توجه به کاهش ظرفیت کلاس ها نسبت به پیش ثبت نام اقدام فرمایید.