سطح انگيزش در ورزشکاران

دکتر مجید چهارده چریک مسئول کمیته روانشناسی ورزشی هیأت پزشکی ورزشی استان فارس ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: انگيزش مي‌تواند دروني يا بيروني باشد. انگيزش دروني، نيروي محرك دروني فرد براي دستيابي به هدف است كه مي‌تواند شكستن ركورد مدرسه، بردن يك مسابقه يا شكست دادن يك حريف خاص باشد.

[…]

انتخاب و مصرف نوشیدنی های انرژی زا

همان طور که از نام نوشابه انرژی ‌زا پیداست، باید به شما انرژی مضاعف بدهد، اما دقت در اجزای تشکیل دهنده آن حقایق دیگری را هم آشکار می‌کند، با وجود آن که سازندگان این نوشابه ها مدعی هستند که آنها کاملا بی خطر هستند، اما پزشکان عقیده دیگری دارند. آنها معتقدند که این انرژی کاذب ادعا شده تنها به دلیل مقادیر بالای شکر و انواع ترکیبات

[…]

بزرگی و گشادی قلب

دکتر جمشید جهانی در گفتگو با سایت خبری هیأت ضمن بیان مطلب فوق گفت:یک گروه واکنش های فیزیولوژیک در افراد ورزشکار که به ورزشهای سخت و سنگین می پردازند ایجاد می شود. کاهش تعداد ضربان قلب یکی از مشخصات برجسته این افراد است و بزرگ شدن هر دو بطن قلب در عکس ساده قفسه سینه این افراد به وضوح دیده می شود. این بزرگی

[…]

انتقال اکسیژن عامل حد فعالیتهای حرکتی

آنمی(Anemia)به حالتی اطلاق می شود که تراکم هموگلوبین از حد طبیعی آن نسبت به سن و جنس فرد پایین تر باشد. ورزشکارانی که فعالیتهای طولانی و شدید دارند مانند افرادی که هر روز مسافتی طولانی را می دوند ممکن است به درجاتی از کم خونی مبتلا شوند. یکی از دلایل این امر رقیق شدن خون می باشد. خون متشکل از سلول های خونی و مایع

[…]