تازه های مجتمع

شروع ثبت نام اولیه در ورودی تمامی مقاطع مجتمع احسان – سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

0

با توجه به درخواست اولیاء محترم، ثبت نام اولیه تا آخر خرداد ماه ۱۳۹۹ تمدید گردید.

پیش دبستانی و پایه اول دبستان احسان

دوره اول دبیرستان احسان (پایه هفتم)

دوره دوم دبیرستان احسان (پایه دهم)

ثبت نام اولیه پیش دبستانی و پایه اول دبستان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

مقاله قبلی

مدرسه تعطیله، ولی آموزش نه!

مقاله بعدی

نظرات

نظرات بسته شده اند

ورود / ثبت نام