تازه های مجتمع

برنامه کلاس های آنلاین

0
برنامه ثابت کلاس های آنلاین دبستان – از شنبه تا پنجشنبه (تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹)

 

تاریخ پایه شعبه ساعت تشکیل ورود
هر روز چهارم ۱و۲ ۱۱:۰۰ از طریق فارس آموز
هر روز چهارم ۳و۴ ۱۲:۰۰ از طریق فارس آموز
هر روز پنجم ۱و۲ ۱۳:۰۰ از طریق فارس آموز
هر روز پنجم ۳و۴ ۱۴:۰۰ از طریق فارس آموز
هر روز ششم ۱و۲ ۱۵:۰۰ از طریق فارس آموز
هر روز ششم ۳و۴ ۱۶:۰۰ از طریق فارس آموز

 

متوسطه دوره دوم – ۱۳۹۹
تاریخ پایه کلاس درس دبیر ساعت تشکیل ورود
دوشنبه ۱۲ تجربی فیزیک آقای
خالقی
۱۱:۱۵ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-physic/
دوشنبه ۱۲ ریاضی فیزیک آقای خالقی ۱۲:۳۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-physic/
سه شنبه ۱۲ کلیه کلاس ها شیمی آقای مجیدی ۰۹:۳۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/h12-shimi/
چهارشنبه ۱۲ کلیه کلاس ها حسابان آقای افراسیابی ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-math/
برنامه کلاس های آنلاین متوسطه دوره اول از طریق مدرسه اطلاع رسانی می شود.
۱۳۹۸
تاریخ پایه کلاس درس دبیر ساعت تشکیل ورود
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۰ اندیشه ۳و۴ زیست آقای صلح جو ۰۹:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/h10-zist
۱۰ اندیشه ۱و۲ شیمی آقای فرهادی پور ۱۰:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/h10-shimi/
۱۰ اندیشه ۳و۴ فیزیک آقای زارع ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-physic/
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۲ پژوهش ۳و۴ زیست آقای راجی ۰۹:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/h12-zist/
۱۲ پژوهش ۲و۳و۴ شیمی آقای مجیدی ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/h12-shimi/
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۱ حکمت ۱و۴ شیمی آقای بحرانی ۰۹:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs11-shimi/
۱۲ پژوهش ۲و۱ گسسته آقای محمدپور ۱۰:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-math/
۱۱ حکمت ۱و۲ فارسی آقای مرادی ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs11-farsi/
۱۰ اندیشه ۱و۲ ریاضی آقای طباطبایی ۱۲:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-math/
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۲ پژوهش ۳و۴ فیزیک آقای خالقی ۱۰:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-physic/
۱۲ پژوهش ۱و۲ فیزیک آقای خالقی ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-physic/
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۰ اندیشه ۱و۲ ریاضی آقای کاظمی ۰۹:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-math/
۱۲ پژوهش ۲و۱ حسابان آقای افراسیابی ۱۰:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-math/
۱۱ حکمت ۳و۴ زیست آقای معزی ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs11-zist/
۱۱ حکمت ۱و۴ شیمی آقای بحرانی ۱۲:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs11-shimi/
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۰ اندیشه ۳و۴ زیست آقای صلح جو ۰۹:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/h10-zist
۱۰ اندیشه(تمام کلاس ها) عربی آقای مبشر ۱۰:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-arabic/
۱۰ اندیشه ۳و۴ فیزیک آقای زارع ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-physic/
۱۱ حکمت ۱و۲ فیزیک آقای فقیهی ۱۲:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs11-physic/
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۰ اندیشه ۴ ریاضی آقای حسین نژاد ۰۹:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-math/
۱۰ اندیشه ۱و۲ فیزیک آقای شمس ۱۰:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-physic/
۱۱ حکمت(تمامی کلاس ها) عربی آقای تقی پور ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs11-arabic/
۱۰ اندیشه ۳و۴ فیزیک آقای زارع ۱۲:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-physic/
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۲ پژوهش ۳و۴ ریاضی آقای نادریان ۰۹:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-math/
۱۰ اندیشه ۱و۲ فیزیک آقای شمس ۱۰:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-physic/
۱۲ پژوهش ۱و۲ حسابان آقای افراسیابی ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-math/
۱۲ پژوهش ۱و۲ حسابان آقای افراسیابی ۱۲:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-math/
۱۲ تجربی(تمامی کلاس ها) فیزیک آقای خالقی ۱۸:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-physic/
۱۲ ریاضی(تمامی کلاس ها) فیزیک آقای خالقی ۱۹:۳۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-physic/
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۰ اندیشه (تمامی کلاس ها) ریاضی آقای نادریان ۰۹:۳۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-math/
۱۰ اندیشه (تمامی کلاس ها) فیزیک آقای خالقی ۱۱:۳۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs10-physic/
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۲ تجربی(تمامی کلاس ها) ریاضی آقای نادریان ۰۹:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-math/
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۲ ریاضی(تمامی کلاس ها) حسابان آقای افراسیابی ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/hs12-math/

ثبت نام کانون زبان احسان

مقاله قبلی

آموزش استفاده از کلاس های آنلاین

مقاله بعدی

نظرات

نظرات بسته شده اند

پست های محبوب

ورود / ثبت نام