تازه های مجتمع

برنامه کلاس های آنلاین

0
باشگاه علمی – پژوهشی احسان
برنامه هفتگی تابستان ۱۳۹۹ پایه دوازدهم (آنالین)

 

رشته روز ساعت درس لینک ورود
ریاضی شنبه ۰۸:۰۰ حسابان http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی شنبه ۰۹:۳۰ حسابان http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی شنبه ۱۱:۰۰ شیمی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی شنبه ۱۲:۳۰ شیمی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی یکشنبه ۰۸:۰۰ ادبیات http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی یکشنبه ۰۹:۳۰ ادبیات http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی یکشنبه ۱۱:۰۰ شیمی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی یکشنبه ۱۲:۳۰ دینی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی سه شنبه ۰۸:۰۰ گسسته http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی سه شنبه ۰۹:۳۰ گسسته http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی سه شنبه ۱۱:۰۰ فیزیک http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی سه شنبه ۱۲:۳۰ فیزیک http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی چهارشنبه ۰۸:۰۰ گسسته http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی چهارشنبه ۰۹:۳۰ عربی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
ریاضی چهارشنبه ۱۲:۳۰ هندسه http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/

رشته روز ساعت درس لینک ورود
تجربی شنبه ۰۸:۰۰ ریاضی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی شنبه ۰۹:۳۰ ریاضی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی شنبه ۱۱:۰۰ شیمی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی شنبه ۱۲:۳۰ شیمی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی یکشنبه ۰۸:۰۰ ادبیات http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی یکشنبه ۰۹:۳۰ ادبیات http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی یکشنبه ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی یکشنبه ۱۲:۳۰ دینی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی سه شنبه ۰۸:۰۰ فیزیک http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی سه شنبه ۰۹:۳۰ فیزیک http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی سه شنبه ۱۱:۰۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی سه شنبه ۱۲:۳۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی چهارشنبه ۰۸:۰۰ زیست http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی چهارشنبه ۰۹:۳۰ زیست http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی چهارشنبه ۱۱:۰۰ عربی http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/
تجربی چهارشنبه ۱۲:۳۰ http://svr2.ehsanshiraz.ir/ss7-math/

ثبت نام کانون زبان احسان

مقاله قبلی

آموزش استفاده از کلاس های آنلاین

مقاله بعدی

نظرات

نظرات بسته شده اند

ورود / ثبت نام