تازه های مجتمع

مشاهده مجدد کلاس های آنلاین

0

جهت مشاهده کلاس ها، نرم افزار flash player مورد نیاز می باشد.

دبیر لینک ورود به کلاس
جناب آقای زارع لینک ۱
جناب آقای شجاعی
جناب آقای احمدپور
جناب آقای بهمنی
جناب آقای رنجبر
جناب آقای صداقت
جناب آقای سحرخیز
جناب آقای مبشر لینک ۱ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
جناب آقای خادمی
جناب آقای فرشاد پور لینک ۱

لینک ۲ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

لینک ۳ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ – پروژه

لینک ۴ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ – دینی ۲

لینک ۵ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ – دینی ۲

جناب آقای فرهاد پور لینک ۱ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

لینک ۲ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

لینک ۳ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ – شیمی -پروژه

لینک ۴ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ – شیمی حکمت ۳

لینک ۵ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ – شیمی اندیشه ۱

لینک ۶ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ – شیمی پژوهش ۱

لینک ۷ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ – شیمی پژوهش ۱

لینک ۸ – ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ – شیمی

جناب آقای مصلی نژاد
جناب آقای مکاری
جناب آقای مظفر
جناب آقای ستوده
جناب آقای بهرانی
جناب آقای بهیه
جناب آقای حسین نژاد لینک ۱

لینک ۲

لینک ۳

لینک ۴ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

لینک ۵ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

لینک ۶ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

لینک ۷ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

لینک ۸ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

جناب آقای نادریان لینک ۱

لینک ۲

لینک-۳-۱   ۳-۲

لینک ۴ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ – دوازدهم تجربی نهایی جلسه ۲

لینک ۵ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ – دوازدهم تجربی جلسه جمع بندی

لینک ۶ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ – جمع بندی نهایی فصل ۳

لینک ۷ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ – دوازدهم تجربی – جمع بندی جلسه ۳

لینک ۸ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ – جمع بندی نهایی فصل ۴ مشتق

لینک ۹ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ – جمع بندی نهایی ادامه پروژه ۱ و ۲

جناب آقای عارف
جناب آقای تقی پور
جناب آقای حیدری لینک ۱

لینک ۲ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

لینک ۳ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

لینک ۴ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

جناب آقای طباطبایی لینک ۱
جناب آقای فقیهی لینک ۱
جناب آقای معزی
جناب آقای کشاورز
جناب آقای بهرامی
جناب آقای روپایی
جناب آقای محمدپور لینک ۱

لینک ۲

لینک ۳ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ – جلسه اول پروژه

لینک ۴ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ – جلسه اول نهایی

لینک ۵ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ – جلسه اول گسسته نهایی

لینک ۶ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ – جلسه اول پروژه گسسته

لینک ۷ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ – جلسه دوم پروژه هندسه – فصل ۲

لینک ۸ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ – جلسه ۲ هندسه

لینک ۹ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ – ادامه جلسه ۳ – پروژه گسسته

لینک ۱۰ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ – جلسه ۳ پروژه هندسه

لینک ۱۱ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ – جلسه ۳ هندسه ۳ نهایی – فصل ۲

لینک ۱۲ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ – ریاضی یازدهم تجربی جلسه ۳ – ادامه حد

لینک ۱۳ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ – ریاضی یازدهم تجربی جلسه ۴ – پیوستگی فصل سوم درس ۶

لینک ۱۴ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ – جلسه ۳ هندسه نهایی – اصل لانه کبوتری

لینک ۱۵ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ – پروژه گسسته – تکمیل فصل ۳ – ورود به نظریه عدد

جناب آقای مجیدی لینک ۱

لینک ۲

لینک ۳

لینک ۴ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

لینک ۵ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

لینک ۶ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ – شیمی نهم

لینک ۷ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۸- شیمی دهم و یازدهم

لینک ۸ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ – شیمی یازدهم

لینک ۹ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ – شیمی دوازدهم

لینک ۱۰ – ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ – شیمی ۳ فصل ۲

جناب آقای خالقی لینک ۱

لینک ۲

لینک ۳

لینک ۴

لینک ۵

لینک ۶ – ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

جناب آقای فهندژ لینک ۲ – ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ – Grade 12 / Reviewing Final Exam Questions

میلاد امیر المؤمنین (ع) و روز پدر تبریک و تهنیت باد.

مقاله قبلی

مدرسه تعطیله، ولی آموزش نه!

مقاله بعدی

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نظرات

نظرات بسته شده اند